Splošni pogoji za najem kombija

SPLOŠNI POGOJI NAJEMA TOVORNEGA KOMBIJA

DOKUMENTI :

 • veljavno vozniško dovoljenje in osebna izkaznica (potni list)

UPRAVLJANJE VOZILA :

 • Kombi vozilo sme upravljati oseba, ki se izkaže z potrbnimi osebnimi dokumenti in s katero se podpiše najemna pogodba o najemu tovornega kombija

PREVZEM IN VRAČILO VOZILA :

 • najemnik kombi vozila se obvezuje, da bo vozilo vrnil v dogovorjenem času in sicer pred našo poslovalnico v Ljubljani, kjer vozilo tudi prevzame.

PODALJŠANJE NAJEMNE POGODBE :

 • Najemnik lahko podaljša čas najema, vendar o tem mora obvestiti podjetje Expert.
  Po preteku najemne pogodbe se obračuna nov dan najema tovornega kombija
 • Podaljšanje je možno 24 h pred iztekom najemne pogodbe. V primeru, da najemnik ne izpolni tega pogoja, sklepamo, da je protizakonito prisvojil vozilo in ga je podjetje Expert dolžno prijaviti tožilstvu ! Vsak dan zamude se obračuna dvojno po ceniku izposoje kombija.

UPORABA KOMBI VOZILA :

 • Najemnik uporablja kombi vozilo po ozemlju RS ali ozemlju tujih držav. Za uporabo izven   ozemlja RS mora najemnik pridobiti soglasje v podjetju Expert (pri podpisu pogodbe)
 • Pri najemu (podpisu najemne pogodbe) vozila izven ozemlja RS , je potrebno navesti   državo za katero se vozilo najema (kar se vpiše v pogodbo).  Za vsaksršno spremembo načrtovane poti (države) , je potrebno pridobiti soglasje podjetja Expert !
  V primeru kršenja pogodbe (države uporabe) je najemnik ob vračilu vozila dolžan plačati pogodbeno kazen v znesku 400,00 € !
 • V primeru, ko najemnik brez predhodnega obvestila zamuja z vračilom vozila več kot 1 uro,se obračuna nov dan najema.
 • Vozilo ne smejo uporabljati osebe, ki so pod vplivom alkohola. V primeru nezgode v takem stanju, najemnik plača vso nastalo škodo !
 • za izredni servis vozila na terenu je potrebno pridobiti dovoljenje podjetja Expert. Vse servisne storitve (ki nastanejo zaradi morebitnega izrednega dogodka) morajo biti opravljene v pooblaščeni servisni delavnici. Priloženi morajo biti originalni računi in zamenjani rezervni deli.

KASKO ZAVAROVANJE :

 • Vozilo je kasko zavarovano z odbitno franšizo. V primeru nezgode (poškodbe), odbitno franšizo plača najemnik! V primeru nezgode (ali poškodbe vozila) je potrebno pri vračilu vozila predložiti policijski zapisnik. V nasprotnem primeru se kasko zavarovanje ne upošteva in najemnik plača znesek nastale škode! V primeru poškodbe vozila najemnik plača izgubo zavarovalnega bonusa! Najemnik plača izpad dohodka za število dni popravila vozila!

IZGUBA DOKUMENTOV ALI KLJUČEV :

 • v primeru izgube prometnega dovoljenja ali ključev vozila podjetje Expert zaračuna po veljavnem ceniku.

Z podpisom pogodbe o najemu vozila se najemnik strinja s splošmimi pogoji podjetja Expert

Želimo vam varno, srečno in udobno vožnjo z našimi vozili!